หลักสูตรของ Coaching English Online

เราใช้หลักสูตรมาตราฐาน “Oxford” จากประเทศอังกฤษ

และพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนในรูปแบบการสอน Online

Promotion & Campaign

🔥 Coaching English Online  🔥

📌เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ สอนสด ตัวต่อตัว

โดยหลักสูตร Oxford ได้รับรองมาตรฐานจากประเทศอังกฤษ 

เรียนเดี่ยวได้ เรียนกลุ่มก็ดี ในราคาสุดพิเศษ!!!

✏️ มาสู้ภัย Covid-19 ไปด้วยกัน… 

🌈สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้

Coaching English Online

เรียนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ได้ทุกที่ ทุกเวลา

Coaching English นำเสนอระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรที่น่าสนใจและกระตุ้นการพัฒนาสติปัญญาของผู้เรียนในทุกช่วงวัย

หลักสูตรนี้ เหมาะกับใครบ้าง?

หลักสูตรออนไลน์เหมาะกับผู้เรียน อายุ 4-9 ปี เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษ

  • สำหรับผู้เรียนระดับอนุบาล
  • สำหรับผู้เรียนระดับประถม

สอนสด ...โดยคุณครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา

รับประกันครูผู้สอนทุกท่าน โดยเราใส่ใจ และตั้งใจคัดสรรครูที่มีประสบการณ์ได้มาตราฐาน และผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี

รูปแบบการสอน

ห้องเรียนแบบส่วนตัว

เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการออกเสียงอย่างถูกต้อง พัฒนาทักษะการฟัง จับใจความสิ่งที่ครูผู้สอนกำลังถ่ายทอด การเรียนแบบส่วนตัวนั้นจะเพิ่มความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้

ห้องเรียนแบบกลุ่ม

ห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่มเล็ก ผู้เรียนทุกคนจะได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านการสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งจะทำให้คลาสเรียนมีบรรยากาศที่สนุกสนาน และอบอุ่น

ทีมงาน support

เรามีทีมงานชาวไทย ที่คอยให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำผู้เรียนด้วยความใส่ใจ
ตลอดจนจบหลักสูตร

Coaching English Online

  • มาตราฐานหลักสูตรจากประเทศอังกฤษ
  • เรามุ่งเน้นให้ผู้เรียนสื่อสารอย่าง มั่นใจ
  • ความ ใส่ใจของครูผู้สอน
  • เห็นผลและ พัฒนาทักษะทางด้านภาษาได้จริง
 

กิจกรรมระหว่างเรียน

Coaching English Online เน้นการเรียนการสอน แบบไม่เครียด และเป็นกันเอง
สร้างบรรยากาศในคลาสเรียนให้ผู้เรียนได้ทั้งสาระ ความรู้ พร้อมความสนุกสนานจากกิจกรรม
ที่จะสอดแทรกในทุกช่วงของบทเรียน

โดยการเลือกใช้กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และช่วยฝึกกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเป็นกันเอง

Review บรรยากาศห้องเรียนออนไลน์

สนใจรับข้อมูล และคำแนะนำเพิ่มเติม ฟรี...!!!